Siirry sisältöön

Mistä tunnistaa riippuvuuden?

Riippuvuuden seurauksena päihteen käytöstä tai addiktoivasta toiminnasta tulee hallitsematonta ja pakonomaista. Riippuvuuden kanssa ei kannata jäädä yksin, sillä siitä on vaikea toipua ilman ulkopuolista apua.

Erilaisten riippuvuuksien taustalla on usein samanlainen kuvio: ihminen on tyytymätön olotilaansa ja haluaa siihen nopean muutoksen. Kaivattu mielialan tai tunnetilan muutos voidaan saada aikaiseksi esimerkiksi alkoholilla, lääkkeillä, huumeilla, syömällä, pelaamisella tai seksillä. Riippuvuudet voidaankin karkeasti jakaa kemiallisiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin.

Mistä tunnistaa riippuvuuden?

Riippuvuudet kehittyvät yleensä vähä vähältä, niin sanotusti kriteeri kerrallaan. DSM IV on luokitus, jonka avulla riippuvuus voidaan tunnistaa. Jos vähintään kolme listan kriteereistä täyttyy, on kyseessä hyvin todennäköisesti riippuvuus. Mitä enemmän kriteerejä täyttyy, sitä syvempi riippuvuustila on.

Kriteerit ovat:

1. Sietokyvyn kasvu suhteessa riippuvuutta aiheuttavaan päihteeseen tai toimintaan
2. Voimakas himo tai pakonomainen halu käyttää päihdettä tai toteuttaa addiktiivista toimintaa
3. Heikentynyt kyky hallita käytön tai toiminnan aloittamista, määrää tai lopettamista
4. Vieroitusoireita käytön tai toiminnan päättyessä tai vähentyessä
5. Päihteen käytön tai addiktiivisen toiminnan muodostuminen elämän keskeiseksi asiaksi
6. Käyttö tai toiminta jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista
7. Sosiaaliset haitat päihteen käyttämisen tai addiktiivisen toiminnan myötä

Kaikki riippuvuudet vähentävät hyvinvointia ja elämänhallintaa. Elämänhallinnan vähentyessä riippuvuus saattaa ottaa entistä vahvemman otteen elämästä.

Aiemmat annokset eivät enää riitä ja lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita

Riippuvuuksien etenemiseen liittyy kiinteästi sietokyvyn kasvu, jolloin päihderiippuvuudessa käytetään entistä vahvempia tai entistä enemmän päihteitä. Vanhat määrät ja voimakkuudet eivät enää riitä siedettävän olotilan saavuttamiseen.

Samalla tavalla toiminnallisissa riippuvuuksissa entiset määrät eivät enää riitä, vaan tarvitaan koko ajan enemmän riippuvuuttaa aiheuttavaa toimintaa.

Vieroitusoireet ovat oleellinen osa riippuvuutta. Lyhytaikaisilla vieroitusoireilla tarkoitetaan sitä, että elimistö mukautuu päihteeseen tai toimintaan niin, että ilman koukuttavaa toimintaa tai päihdettä tulee fyysisesti tai henkisesti huono olo. Riippuvuuden kohdetta ei saa pois mielestä, vaikka yrittäisikin keskittyä johonkin muuhun.

Pitkäaikaisilla vieroitusoireilla tarkoitetaan sitä, että retkahdetaan jonkin aikaa kestäneen pidättäytymisen jälkeen. Oireet pitkäaikaisille vieroitusoireille kasvavat huippuunsa 3-6 kuukauden päästä raittiuden/pidättäytymisen alkamisesta. Taustalla on riippuvuuden aiheuttama epätasapaino aivoissa ja psykososiaalinen stressi.

Tähän tilaan liittyy usein puuttuva kyky ajatella selkeästi sekä tunneperäiset ylireagoinnit, erityisesti kielteiset tunnetilat ja tunnekylmyys. Myös stressin hallitseminen on näinä aikoina vaikeaa.

Hallitsemattomuus ja pakonomaisuus

Kyvyttömyydellä hallita riippuvuutta tarkoitetaan sitä, että aloitettuaan addiktiivisen käyttäytymisen tai päihteiden käytön sitä ei pysty enää hallitsemaan ajallisesti eikä määrällisesti. Mikään määrä ei tunnu enää riittävän. Vaikka olisi halu lopettaa käyttö tai toiminta, eivät voimat ja entiset keinot enää riitä.

Pakonomaisella tarpeella toimia addiktiivisesti tarkoitetaan sitä tilaa, kun ei pystytä enää elämään ilman riippuvuuden kohdetta. Pakkomielle saa aina palamaan riippuvuuteen, vaikka olisi kuinka päättänyt luopua tai lopettaa, ja saattanut olla jo hetken ilmankin.

Riippuvuudesta tulee elämän keskeisin asia kaiken muun kustannuksella

Kun riippuvuudesta tulee elämän keskeinen asia, on riippuvuuteen sairastuneen vaikea keskittyä huolehtimaan muista asioista.

Usein uskotellaan itselle, että asiat ovat kunnossa. Vaikka näennäisesti kaikki asiat pystytään suorittamaan suhteellisen hyvin, pyörii samanaikaisesti riippuvuus mielessä usein tai koko ajan. Riippuvuutta aiheuttavan aineen tai toiminnan toteutusta suunnitellaan ja mietitään niinäkin aikoina, kun itse toimintoa ei tehdä. Päivän sisältö rakennetaan usein riippuvuuden ympärille.

Riippuvuudet aiheuttavat paljon sosiaalista haittaa. Yleensä hyvät ja terveet ihmissuhteet kariutuvat. Jäljelle jää yksinäisyys tai ne ihmiset, jotka toimivat samalla tavalla kuin itse. Sosiaalinen ympäristö kutistuu. Usein riippuvuus saa eristäytymään tai välttelemään ihmisten kohtaamista.

Lisäksi riippuvuuden aiheuttama ahdinko voi aiheuttaa riitelyä tai vihaa ja kaunaa muita ihmisiä kohtaan. Myös fyysisesti rankat vieroitusoireet aiheuttavat henkistä pahoinvointia.

Riippuvuus on hankala selättää yksin

Riippuvuus saattaa jatkua toistuvista ja pysyvistä haitoista huolimatta, jos sitä ei saada pysäytettyä ulkopuolisella avulla. Taustalla vaikuttavat pakonomaisuus ja kykenemättömyys hallita ja kontrolloida käyttäytymistään.

Riippuvuudesta seuraa yleensä psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia, terveydellisiä, taloudellisia tai muita elämähallinnallisia ongelmia. Seuraukset saattavat olla erittäin vakavia ja kohdistua myös lapsiin ja kykyyn huolehtia heistä. Haitallisista seurauksista huolimatta käyttäytymistä ei välttämättä pystytä muuttamaan.

Siksi on tärkeää, ettei jää yksin riippuvuutensa kanssa.

Aiheuttaako päihteiden käyttösi ongelmia? Stressaako läheisesi päihteiden käyttö tai pelaaminen sinua? Pelasitko taas kaikki rahasi? Haluatko pohtia, miksi käytät päihteitä tai pelaat liiallisesti? Kärsitkö läheisriippuvuudesta?

Jos vastasit kyllä johonkin edelliseen kysymykseen, on uusi Aina mielessä? -verkkoalusta sopiva sinulle. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa: https://myllyhoitoyhdistys.fi/2021/06/01/aina-mielessa-verkkoalusta-paihde-ja-peliongelmien-seka-laheiskokemuksen-pohtimiseen/

Kaipaatko vertaistukea oman tai läheisen riippuvuuteen? https://myllyhoitoyhdistys.fi/fi/tukea-ja-tietoa/#vertaistukea

Tarvitsetko sinä tai läheisesi hoitoa? Katso kartalta Suomen toipumiskeskeiset riippuvuushoitopaikat: https://myllyhoitoyhdistys.fi/fi/tukea-ja-tietoa/#kartta

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

Suomen alkoholipolitiikka luisuu huolestuttavaan suuntaan

Kirjoittajalta Minna Ekholm | 28.6.2024

Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta on ongelmallinen, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Minna Ekholm kannanotossaan.

Lue lisää