Siirry sisältöön

Palvelulabyrintista asiakkaan tarpeisiin -selvitys

Myllyhoitoyhdistyksen tilaamassa selvityksessä ”Palvelulabyrintista asiakkaan tarpeisiin - Suomalaisen päihdehuollon nykytilan systeeminen tarkastelu” kartoitettiin päihdetyön keskeisten toimijoiden näkemyksiä suomalaisen päihdehuollon tilasta.

Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat päihdepalveluiden saatavuuden riittämättömyys, päihdehoitopolkujen katkonaisuus, kuntien vähäiset resurssit sekä ongelmat päihdepalvelujen saatavuuden alueellisessa yhdenvertaisuudessa.

Suomalainen päihdehuoltojärjestelmä on syntynyt vuosikymmenten aikana pienten erillisuudisuudistusten kautta ilman selkeää tietoa erilaisten hoitomuotojen vaikuttavuudesta. Tämä on synnyttänyt tilanteen, jossa päihderiippuvuudesta kärsivien ihmisten mahdollisuus päästä hoitoon on vaikeutunut kohtuuttomasti. Tilannetta on pahentanut entisestään päihdejärjestöille ja päihdepalveluihin suunnattujen määrärahojen leikkaukset, kuntien erilaiset hoitoonohjaus- ja maksusitoumuskäytännöt sekä päihdepolitiikkaa koskevan keskustelun puuttuminen.

Myllyhoitoyhdistyksen tilaaman selvityksen ovat laatineet VTT Petri Uusikylä (Frisky & Anjoy Oy) ja muutosasiantuntija Jyrki Laine. 30 päihdekentän asiantuntijan (kunta- ja järjestösektori, A-klinikkaklusteri, päihdehoitolaitokset sekä terveydenhuolto) haastattelun pohjalta tekijät ovat laatineet systeemisen tulkintakehikon, joka auttaa ymmärtämään miksi nykyinen päihdehoitojärjestelmä ei sovellu vaikutuksiltaan kompleksisten päihderiippuvuussairauksien hoitamiseen. Näkökulma tuo vahvasti esiin myös potilaan eli asiakkaan näkökulman.

Selvitys osoittaa, että päihdepalveluiden resursointi ja kapasiteetti nähdään alimitoitettuna suhteessa tarpeeseen. Palvelujärjestelmä kannustaa osaoptimointiin kokonaisvaikuttavuuden sijaan ja eri hoitomuotojen soveltuvuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta puuttuu tutkimuksellista näyttöä. Tarvitsemme lisää tutkimusta sekä takuun sille, että jokaisella apua tarvitsevalla olisi mahdollisuus yksilölliseen hoitoonohjaukseen sekä saumattomaan hoitopolkuun, jotka ovat onnistuneen hoitotuloksen keskeiset edellytykset.

Toivon, että lukijat tutustuvat selvitykseen, mutta myös käyttävät sitä rohkeasti apuna paremman päihdehoitojärjestelmän luomiseksi. Nyt on aika ottaa yhteyttää omaan kansanedustajaan tai aloittaa laajempaa keskustelua päihdesairauden hoidon tärkeydestä. Voit käyttää apunasi selvityksen loppuun koottuja toimenpidesuosituksia.

Toivon myös, että selvitys omalta osaltaan vaikuttaa käynnissä olevan päihdestrategian linjauksiin ja lisää päihderiippuvuussairauksiin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua.

Lataa ja lue selvitys tästä linkistä:
Palvelulabyrintista asiakkaan tarpeisiin Suomalaisen päihdehuollon nykytilan systeeminen tarkastelu 2020 (pdf)

Lataa ja lue selvityksen pohjalta tehty policy brief -tiivistelmä tästä linkistä: Päihdepolitiikan tila_-policy brief (pdf)

selvityksen kansi

 

Yhteistyöterveisin

Minna Ekholm
toiminnanjohtaja
Myllyhoitoyhdistys ry
minna.ekholm@myllyhoito.fi

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

Suomen alkoholipolitiikka luisuu huolestuttavaan suuntaan

Kirjoittajalta Minna Ekholm | 28.6.2024

Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta on ongelmallinen, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Minna Ekholm kannanotossaan.

Lue lisää