Siirry sisältöön

Myllyhoitoyhdistys ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Rekisterinpitäjä

Yhdistys:
Myllyhoitoyhdistys ry
Annankatu 29 a 9
00100 Helsinki

Y-tunnus: 05643136

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Minna Ekholm
Annankatu 29 a 9
00100 Helsinki
minna.ekholm@myllyhoito.fi
puh. 0407291171

Yleistä henkilötietojen käytöstä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä toukokuussa 2016 voimaan astunutta ja 25.5.2018 alkaen kansallisesti sovellettavaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.

Mitä tietoja keräämme ja säilytämme

Sivustollamme on käytössä jäseneksiliittymislomake, yhteydenottolomake sekä vaihtelevasti muita ilmoittautumislomakkeita esimerkiksi tapahtumiin tai verkkoalustoille. Tapahtumien ja verkkoalustojen ilmoittautumiseen käytämme tietoturvallista Webropol-palvelua. Lomakkeiden välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat aina rekisteröidyn suostumukseen (lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista).

Jäsenrekisteriin kerätystä tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta voit lukea lisää jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta.

Keräämme seuraavia henkilötietoja lomakkeiden avulla:

  • Nimi
  • Sukupuoli
  • Ikä
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio
  • Erikoisruokavaliot tapahtumiin

Säilytämme lomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja tietoturvallisesti sen ajan kuin on asiakassuhteen, jäsenyyden ja palvelun tuottamisen kannalta on tarpeellista. Aina mielessä? -verkkoalustan ilmoittautumistiedot säilytetään vain Googlen ja Webropolin järjestelmissä.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme muun muassa sivustomme kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustollamme.

Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.

Keräämme kaikki sivustolla käytettävät evästeet anonyymisti. Google Analytics -kävijäseurannan kautta näemme esimerkiksi kuinka monta ihmistä on käynyt sivustolla ja mitä sivuja he ovat selanneet, mutta edellä mainittuja tietoja ei koskaan yhdistetä toisiin rekistereihin, jolloin henkilötiedot pysyvät anonyymeinä.

Voit halutessasi estää Google Analyticsin evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi asetuksia tai vaihtoehtoisesti lataamalla Google Analytics Opt-out lisäosan selaimeesi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ei tarvitse poistaa henkilötietoja rekisteristä mikäli laki edellyttää henkilötietojen säilyttämistä.

Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Yksilöityihin henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla ja järjestelmien teknisillä toimittajilla. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa tietomurroilta suojatussa paikassa. Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille pois lukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Myllyhoitoyhdistys ry ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.

Myllyhoitoyhdistys ry kuitenkin käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua viestinnän uutiskirjeissä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä.

MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Mailchimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisää tietoa: MailChimp.

Seloste on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen, ja se on päivitetty 2.3.2020.

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

Lapset kärsivät riippuvuuksista eniten – tuskaa lievitetään kekseliäällä opetuksella Yhdysvalloissa

Kirjoittajalta Christer Schoultz | 14.6.2024

Yhdysvalloissa lapsille opetetaan riippuvuuksista esimerkiksi painavan kivirepun, tunteiden ja taideterapian avulla. Lasten huomioiminen päihdehoidossa vähentää kärsimystä ja ehkäisee riippuvuuksia tulevaisuudessa, kirjoittaa Myllyhoitoyhdistyksen varapuheenjohtaja Christer Schoultz.

Lue lisää