Siirry sisältöön

Viestintä ja vaikuttaminen

Yhdistyksen viestintä tarjoaa tietoa riippuvuussairaudesta, riippuvuuden hoidosta sekä yleisestä elämänhallinnasta.

Yhdistyksen viestinnän tavoitteena on ehkäistä riippuvuuksia, ohjata riippuvuuteen sairastuneet ja heidän läheisensä avun piiriin, lisätä tietoisuutta toipumiskeskeisestä työotteesta sekä lisätä tietoisuutta riippuvuudesta sairautena, josta voi toipua. Lisäksi yhdistyksen nettisivuilla listatataan toipumiskeskeistä riippuvuushoitoa tarjoavat hoitopaikat Suomessa sekä vertaistuen paikkoja.

Tavoitteena on tiedottaa riippuvuuksista niihin sairastuneille, heidän läheisilleen, vaikuttajille sekä riippuvuuksia työssään kohtaaville ammattihenkilöille.

Viestintää toteutetaan yhdistyksen nettisivuilla, sosiaalisen median kanavilla, verkostojen kautta sekä yhdistyksen sisäisesti. Yhdistys kuuluu Ehkäisevän päihdetyön (EPT) järjestöverkostoon, jonka viestintätyöryhmään yhdistyksen viestintäsuunnittelija osallistuu.

Yhteiskunnallisesti yhdistys haluaa vaikuttaa seuraavalla tavalla:

1. Lisätä tutkimusta päihde- ja riippuvuushoitojen vaikuttavuudesta.
2. Tavoitteena tuloksellinen toipumiskeskeinen hoito.
3. Kaikille tasavertainen mahdollisuus päästä hoitoon (myös läheisille).
4. Lisätä koulutusta riippuvuuksista (oppilaitokset ja ammattilaiset).
5. Lisätä ymmärrystä suurkulutuksen ja päihderiippuvuussairauden eroista.

Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tehdään myös Myllyhoitoyhdistyksen koordinoiman vaikuttamiseen ja riippuvuushoidon kehittämiseen keskittyvän TOIVE-verkoston kanssa. Verkosto tavoittaa 18 toipumiskeskeistä päihdehoitoa edistävää toimijaa.

Myllyhoitoyhdistyksen viestinnän ja vaikuttamistyön tukena toimii myös yhdistyksen koordinoiman Vertaisverkoston kokemustieto. Verkosto koostuu 11 riippuvuudesta toipuvasta henkilöstä.

Viestintä ja vaikuttamistyö rahoitetaan STEA:n yleisavustuksella.

Viestintä- ja vaikuttamistyön ohjausryhmä

Yleisavustuksen alaisen toiminnan ohjausryhmä koostuu viestinnän sekä päihde- ja järjestökentän asiantuntijoista. Ohjausryhmän jäsenet ovat:

  • Kristiina Markkanen, viestintäasiantuntija, Kaskas media oy
  • Inari Viskari, päihdetyön asiantuntija, THL
  • Elina Helmanen, toiminnanjohtaja, Familia ry

Lisätietoja:

Minna Ekholm
toiminnanjohtaja
040 729 1171
minna.ekholm@myllyhoito.fi

 

 

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

Lapset kärsivät riippuvuuksista eniten – tuskaa lievitetään kekseliäällä opetuksella Yhdysvalloissa

Kirjoittajalta Christer Schoultz | 14.6.2024

Yhdysvalloissa lapsille opetetaan riippuvuuksista esimerkiksi painavan kivirepun, tunteiden ja taideterapian avulla. Lasten huomioiminen päihdehoidossa vähentää kärsimystä ja ehkäisee riippuvuuksia tulevaisuudessa, kirjoittaa Myllyhoitoyhdistyksen varapuheenjohtaja Christer Schoultz.

Lue lisää