Siirry sisältöön

Myllyhoitoyhdistys

En nationell och oberoende specialist- och medborgarorganisation.

Myllyhoitoyhdistys är en nationell och oberoende specialist- och medborgarorganisation vars mål är att förebygga beroendeproblematiken, hjälpa människor som insjuknat i någon form av beroende, hjälpa närstående, och att utveckla vård som ämnar till återhämntning.

Vi delar information om rus- och andra beroenden, och arrangerar verksamhet till människor med beroendeproblematik samt till deras nårstående. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen med stöd från Veikkaus. Vår verksamhet arrangeras endast på finska.

Vård som ämnar till återhämtning, Myllyhoito, är en vårdform som baserar sig på Minnesotamodellen. Vårdformen kom till Finland för nästan 40 år sedan. Myllyhoito och Minnesotavården används ofta som synonymer, och de är väldigt liknande. I dagens läge används oftast begreppet ”vård som ämnar till återhämntning” om vårdformer där tolvstegsmodellen används.

I Myllyhoito ses rusberoendet som en sjukdom där återhämntningen kan ske endast genom tillnyktring. Rusberoende är en kliniskt igenkännerlig sjukdom, och som en sjukdom är den primär, mångfaslig, kronisk och framskridande. Vårdens mål är att den insjuknade kan återhämta sig och leva ett bra och fullbordat liv utan beroenden.

I fall du har frågår, kan du kontakta

Minna Ekholm
verksamhetsledare
minna.ekholm@myllyhoito.fi
+358407291171

Vad är Myllyhoito?

Myllyhoito är en vård där gemenskapet utgör kärnan, och vårdens centrum ligger kamratstödet och 12-stegsmodellen som vägleds av proffs.