Siirry sisältöön

Suomen alkoholipolitiikka luisuu huolestuttavaan suuntaan

Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta on ongelmallinen, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Minna Ekholm kannanotossaan.

Alkoholin kotiinkuljetuspalvelut voivat toteutuessaan lisätä riskiä esimerkiksi lähisuhde- ja perheväkivallalle. Tutkimukset osoittavat, että alkoholin käyttö on usein yhteydessä väkivallan lisääntymiseen perheissä. Jos alkoholia voi tilata kotiin helposti ja nopeasti, se voi lisätä jo ennestään haavoittuvien perheiden haasteita. Tämä on huolestuttava kehityssuunta.

Myös lasten asema perheissä, joissa alkoholia kulutetaan liikaa, on heikentynyt. Kotiinkuljetuksen helppous voi pahentaa tilannetta, jos vanhemmat käyttävät alkoholia enemmän ja useammin. Tämä voi johtaa laiminlyöntiin ja lasten suojelemisen tarpeen kasvuun. Lastensuojelun resurssit ovat jo nyt kovilla.

Kotiinkuljetuspalvelut voivat edistää alkoholin käytön jatkumista henkilöillä, joilla on jo alkoholiongelma. Mahdollisuus tilata alkoholia kotiin milloin tahansa tekee siitä helpommin saatavilla olevan ja voi estää ihmisiä hakeutumasta hoitoon tai rajoittamasta juomistaan.

Kotiinkuljetuspalveluiden valvonta on käytännössä mahdotonta. Vaikka säännöksiä ja lakeja on olemassa, niiden noudattamisen valvominen on vaikeaa. Tämä avaa oven väärinkäytöksille ja laittomille käytännöille, mikä heikentää yhteiskunnan turvallisuutta ja terveyttä.

Myös nuorten mahdollisuus saada alkoholia helpottuu kotiinkuljetuspalveluiden myötä. Vaikka laki kieltää alkoholin myynnin alaikäisille, valvonta on käytännössä vaikeaa. Nuoret voivat käyttää aikuisten henkilöllisyystodistuksia tai saada aikuisia tilaamaan alkoholia heidän puolestaan. Tämä lisää riskiä alaikäisten alkoholin käytölle ja sen haitallisille vaikutuksille.

Lisäksi joillakin ihmisillä jo pienetkin määrät alkoholia voivat johtaa riippuvuuteen. Päihderiippuvuuden kehittymiseen ei vaikuta yksinomaan juomisen määrä vaan myös yksilölliset tekijät, kuten geneettinen alttius ja elinympäristö. Jotkut saattavat tuntea voimakasta tarvetta juoda alkoholia jo ensimmäisten kokemusten jälkeen, tai riippuvuus voi kehittyä salakavalasti pikkuhiljaa. Lisäksi psykologiset tekijät, kuten stressi, ahdistus ja masennus, voivat lisätä riskiä riippuvuuden kehittymiselle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että alkoholin kotiinkuljetuspalvelut tuovat mukanaan merkittäviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti yksilöihin ja yhteiskuntaan laajemmin. Näitä haittoja ei voi ohittaa, ja onkin tärkeää harkita tiukempia sääntelytoimenpiteitä ja valvontakeinoja palveluiden suhteen. Vain näin voimme varmistaa, että kotiinkuljetuspalvelut eivät vaaranna perheiden turvallisuutta ja lasten hyvinvointia.

Minna Ekholm
Toiminnanjohtaja
Myllyhoitoyhdistys ry

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

Suomen alkoholipolitiikka luisuu huolestuttavaan suuntaan

Kirjoittajalta Minna Ekholm | 28.6.2024

Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta on ongelmallinen, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Minna Ekholm kannanotossaan.

Lue lisää