Siirry sisältöön

10 terveistä Hazeldenin päihdeklinikalta

Myllyhoitoyhdistyksen asiantuntijat osallistuivat ammattilaisten koulutusohjelmaan Hazeldenin päihdeklinikalla Yhdysvalloissa. Vierailulla selvisi, että hoito on muuttunut etenkin opioidikriisin seurauksena. Katso alta seminaari vierailun sadosta tai lue tiivistelmä.

Myllyhoitoyhdistys vieraili arvostetulla ja voittoa tavoittelemattomalla Hazelden Betty Ford Foundationin päihdeklinikalla Yhdysvaltain Minnesotassa syksyllä 2023. Juuri siellä ovat Myllyhoidon ja Minnesota-mallisen hoidon juuret.

Hazeldenissa hoidon viimevuotisia muutoksia ovat opioidikriisista johtuva mahdollisuus saada korvaushoitoa osana hoito-ohjelmaa sekä klinikan tutkimustoiminnan laajentuminen. Asiantuntijamme arvostivat myös lastenohjelmaa, jonka ansiosta riippuvuuksiin sairastuneiden lapset oppivat riippuvuuksien dynamiikasta ja lainalaisuuksista.

Yhdysvaltain-matkalle osallistuivat Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen jäsenet, työterveyslääkäri Maria Danielsson, puheenjohtaja ja kouluttaja Jouni Lehto, varapuheenjohtaja ja riippuvuusasiantuntija Christer Schoultz sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Ekholm. 

10 huomiota Hazeldenin vierailulta:

1. Korvaushoidon mahdollisuus lisätty osaksi kuntoutusta – Potilailla on yhä useammin korvaushoitoa muun kuntoutuksen rinnalla. Korvaushoidon mahdollisuus lisättiin Yhdysvaltojen opioidikriisiin myötä, sillä lääkkeellisen hoidon avulla on voitu säästää ihmishenkiä. Se parantaa hoitoon sitoutumista ja toipumisennustetta moninkertaisesti. Korvaushoidon yhteydessä suunnitellaan myös sen mahdollinen lopettaminen.

2. Lapsille ymmärrystä riippuvuuksista - Päihderiippuvuus periytyy helposti, joten on tärkeää katkaista ylisukupolvelliset toimintamallit ajoissa. Hazeldenin Lastenohjelma on nelipäiväinen ohjelma päihderiippuvaisten lapsille (7–12-vuotiaat), ja se pidetään lapsille suunnitelluissa tiloissa hoitokampuksella. 30-vuotiaassa, tehokkaaksi todetussa ohjelmassa avataan riippuvuuden tunnuspiirteitä lapsentasoisesti ja autetaan lasta sanoittamaan tunteitaan. Ohjelman tavoitteena on poistaa lasten kokemaa syyllisyyttä.

3. Hoidon lähtökohdat - Hoidossa on käytössä lääketieteellinen ja neurobiologinen näkökulma riippuvuuksien hoitoon. Jokaiseen kemialliseen riippuvuuteen on Hazeldenissa yksilöllinen hoito-ohjelma, sillä aineet vaikuttavat eri tavoin aivoissa. Klinikan Minnesota-mallisessa hoidossa yhdistyvät yhä 12 askeleen ohjelma, moderni kliininen psykologia sekä lääketieteellinen hoito.

4. Taustalla tutkimus - Klinikan hoito perustuu uusimpaan tutkimukseen. Hazeldenin yhteydessä on tutkimuskeskus, joka varmistaa, että hoito-ohjelmat ovat tehokkaita ja pohjautuvat tutkimustietoon. Lisäksi keskuksessa tehdään tieteellistä tutkimusta, jota julkaistaan riippuvuustutkimuksen julkaisuissa.

5. Riippuvuus sairautena - Riippuvuusoireyhtymä nähdään hoidettavissa olevana kroonisena aivosairautena. Sairauden luonteeseen liittyy oireiden uusiutumisriski. Hazeldenissa ei puhuta retkahtamisesta, vaan hoitotasapainosta, kuten vaikka diabeteksen hoidossa.

6. Hoidon yksilöllisyys - Hoito suunnitellaan yksilölle sopivaksi alkuarvioinnissa, jossa käydään läpi terveyshistoria (fyysinen ja mielenterveys) sekä riippuvuushistoria. Arvioinnin tekee moniammatillinen ryhmä, johon kuuluvat tapauskohtaisesti lääkäri, hoitaja, psykiatri, psykologi, perheterapeutti, riippuvuusasiantuntija, ravitsemusasiantuntija ja hyvinvointivalmentaja. Mahdollinen vieroitus hoidetaan klinikalla lääkärin valvonnassa.

7. Päiväohjelma – Potilaan hoitopäivä sisältää vertaisryhmiä, ammattilaisten tapaamisia ja myös päivittäistä meditaatiota. Ryhmät jaetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ryhmiä on muun muassa opioidien käyttäjille, Amerikan alkuperäiskansoille, sotilaille ja veteraaneille, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, naisille ja miehille, vihanhallintaan, liikuntaan ja jatkohoitoon.

8. Naiserityisyys - Klinikalla on erikseen myös naisten hoito-ohjelma, joka pyrkii tarjoamaan naisille turvallisen ja tukevan ympäristön käsitellä riippuvuuttaan ja mielenterveysongelmiaan.

9. Hoitojatkumosta huolehtiminen - Vieroitushoito tehdään hoitojakson alussa klinikalla. Intesiivihoito laitoksessa kestää yleensä 1–2 kuukautta ja jatkohoito avopalveluna omalla paikkakunnalla 1–5 kuukautta. Hoidon jatkuvuus taataan ohjaamalla potilaita jo hoidon aikana paikallisiin vertaistukiryhmiin, jolloin niissä käyminen on helpompaa hoitojakson jälkeen. Laitoshoidon lisäksi Hazeldenissa on nykyään monenlaisia joustavia avohoito-ohjelmia, jotka voivat kestää puolikin vuotta ja mahdollistaa esimerkiksi töissä käymisen samanaikaisesti. Hazeldenissa on myös alumniohjelma, joka sitouttaa entisiä potilaita.

10. Perheen osallistuminen hoitoon – Hazeldenin perheterapia kannustaa perheenjäseniä osallistumaan potilaan hoitoon. Päihdeongelma vaikuttaa aina koko perheeseen, joten tukea tarjotaan kaikille. Etänä järjestettävän perheterapian yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoituksena on auttaa perheenjäseniä ymmärtämään, miten he voivat tukea toistensa toipumista. Terapiassa otetaan huomioon myös perheessä esiintyvät mielenterveysongelmat.

Katso koko seminaari Youtube-kanavaltamme.

Koulutusohjelmaan osallistuneet yhdistyksen asiantuntijat.

Klinikalla työskentelee myös terapiakoiria.

Terapian tueksi stressileluja, jotka voivat auttaa esimerkiksi neuroepätyypillisiä keskittymään helpommin.

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

Suomen alkoholipolitiikka luisuu huolestuttavaan suuntaan

Kirjoittajalta Minna Ekholm | 28.6.2024

Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta on ongelmallinen, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Minna Ekholm kannanotossaan.

Lue lisää