Siirry sisältöön

Kommentti Ylen MOT-juttuihin: Minnesota-laitoksissa tehdään ammattitaitoista päihdehoitotyötä

Myllyhoitoyhdistys lähetti Ylen MOT-toimitukselle palautetta päihdehoitoa koskevasta journalismista, josta muodostuu yleisölle helposti yksipuolinen ja jopa virheellinen mielikuva. Julkaisemme palautteen kokonaisuudessaan.

Ylen MOT-toimitus käsitteli päihdehoitoa koskevassa dokumentissaan ja verkkojutussaan (14.11.2022) laitoskuntoutusta ja päihdehoitolaitoksia. Verkkojutussa mainittiin aluehallintoviraston joissakin Minnesota-mallin laitoksissa havaitsemat puutteet ennen vuotta 2020.

Myllyhoitoyhdistys ry ei vastaa yksittäisten hoitolaitosten toiminnasta eikä myöskään kommentoi niiden asioita. Edustamme kuitenkin ammatillisesti sovellettua 12 askeleen toipumiskeskeistä hoito-ohjelmaa eli Minnesota-mallia ja Myllyhoitoa Suomessa yleisesti. Verkkosivuillamme on listattu toimialan hoitopaikat Suomessa, ja koordinoimme niiden yhteistyöverkostoa.

Kuten verkkojutussa mainitaan, Valvira tiukensi yksityisiä palveluntuottajia koskevia ohjeitaan vuonna 2020. Myllyhoitoyhdistys pitää asiaa ja sen jälkeistä kehitystä erinomaisena. Olemme tyytyväisiä, että nykyään lähes kaikki Suomessa toimivat Minnesota-mallia hoitomenetelmänään käyttävät hoitolaitokset ovat Valviran tai aluehallintoviraston hyväksymiä, ja niiden henkilöstöllä on vaadittu sote-alan koulutus.

MOT:n dokumentissa ”Juomisesta eroon vaikka pikavipillä” on kuitenkin erityisesti nostettu esiin hoitolaitos, joka ei ole Valviran rekisterissä. Pidämme harmillisena, että katsojalle muodostuu tämän perusteella helposti käsitys, että tilanne koskisi Minnesota-mallia laajemmin. Korostamme, että valtaosa toimialan laitoksista on viranomaisen hyväksymiä, ja niissä tehdään ammattimaista riippuvuushoitotyötä. Myös sosiaali- ja terveysministeriön alainen terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto suosittelee 12 askeleen hoito-ohjelmaa alkoholismin eräänä hoitomuotona Suomessa.

Kuvakaappaus Ylen MOT-dokumentista.

Dokumentissa tuodaan myös provosoivasti jo otsikossa esiin joidenkin laitosten tarjoamat ”pikavipit”. Painotamme, että vastaava rahoitusmuoto on nykyään hyvin yleinen erilaisissa terveyspalveluissa. Päihderiippuvuuden hoitoa varten otettu laina saattaa parhaimmillaan pelastaa ihmishengen tai ainakin säästää häneltä vuosien saatossa jopa kymmeniä tuhansia euroja sekä valtavasti inhimillistä kärsimystä.

Dokumentissa kerrotaan lisäksi virheellisesti, että Minnesota-laitokset eivät ole juuri osallistuneet kuntien päihdehoitoa koskeviin kilpailutuksiin. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä tietojemme mukaan moni Minnesota-mallia ja Myllyhoitoa toteuttava hoitolaitos on osallistunut kilpailutuksiin.

Verkkojutussa puolestaan mainitaan puhelimen käyttörajoitukset, jotka ovat yleisiä Minnesota-mallin hoitolaitoksissa. Jokainen hoito-ohjelma sisältää hoito- ja asiakasturvallisuuteen tähtääviä sääntöjä. Minnesota-mallissa sellaisia ovat yleensä esimerkiksi terapiaan osallistuminen sovitusti ja rajoitukset puhelimen käytössä. Yhteiset säännöt ovat perusteltuja toipujien, yhteisön ja hoidon onnistumisen kannalta, ja niiden sisältö vaihtelee hoitolaitoskohtaisesti.

Verkkojutussa puhutaan ensin paljon Minnesota-mallista, ja lopussa mainitaan ongelmien vuoksi suljettu rovaniemeläinen palvelukoti. Lukijalle saattaa muodostua virheellinen käsitys, että kyseinen paikka edustaisi Minnesota-mallin hoitoa. Näin asia ei ole.

Myllyhoitoyhdistys pitää tärkeänä, että MOT nosti dokumentissaan esiin päihdehoitoon ja laitoskuntoutukseen pääsyä koskevat vakavat puutteet sekä kuntakohtaiset erot. Myös HTM Heidi Vanjusovin tuoreesta väitöstutkimuksesta ilmenee, että päihdehuollon asiakkaiden lakisääteiset oikeudet eivät käytännössä toteudu.

Dokumentti tuo myös esiin myös olemattoman hoitotulosten seurannan. Yhdistyksemme on jo pitkään vaatinut, että päihdehoidon vaikuttavuutta tulee seurata, ja siitä on tehtävä riippumatonta tutkimusta. Dokumentista käy hyvin ilmi myös, että alkoholismia ei useinkaan osata tunnistaa terveydenhoidossa. Riippuvuussairauden ymmärrystä tulisikin lisätä sote-alan koulutuksissa merkittävästi.

Minna Ekholm
toiminnanjohtaja
Myllyhoitoyhdistys ry

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

10 terveistä Hazeldenin päihdeklinikalta

Kirjoittajalta Myllyhoitoyhdistys | 27.3.2024

Yhdistys vieraili Minnesotassa Hazeldenin päihdeklinikalla, jossa hoito on muttununut lähivuosina paljon etenkin opioidikriisin takia. Lue tai katso terveiset reissusta!

Lue lisää