Siirry sisältöön

Uusi Tukea nuorille -sivusto

Tukea nuorille -hanke julkaisi sivuston, joka tarjoaa nuorille, vanhemmille ja nuorten kanssa työskenteleville työkaluja päihteiden käytön puheeksiottoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Tukea nuorille -hanke (2020-2021) luotiin vastauksena tilanteeseen, jossa nuorten lisääntyneen huumeiden käytön seurauksena erityisesti koulut, lastensuojelu ja nuorisotyö kohtaavat huume- ja päihdeongelmia entistä useammin. Näillä aloilla tarvitaan lisää tietoa päihteiden käytöstä sekä yhä parempaa osaamista varhaisen puuttumisen, puheeksi ottamisen, hoidontarpeen arvioinnin sekä palveluohjauksen osalta.

”Nuoren päihderiippuvuuksien ja -ongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen on tärkeää, sillä ajoissa puututtaessa niihin voidaan vaikuttaa helpommin. Nuorten päihdeongelma koskettaa koko perhettä, joten myös läheiset tarvitsevat tukea ja työkaluja”, hankkeen erityisasiantuntija Ossi Rantala täsmentää.

kuvassa nuori simpukan sisällä ja teksti anna nuorelle aikaa kertoa päihteiden käytön syistä

Sukellus pinnan alle

Rantala kannustaa kuuntelemaan, kohtaamaan ja sukeltamaan nuorten kanssa pintaa syvemmälle, jotta saataisiin tietää mistä päihteiden käytöstä on oikeasti kyse:

”On tärkeää auttaa nuorta tunnistamaan myös taustalla olevia mahdollisia syitä päihteiden käytölle, sillä päihteitä käytetään usein pahan tai vaikean olon lääkitsemiseen. Päihteet saattavat tuoda hetkellisen helpotuksen, mutta pidemmällä aikavälillä on riski päihderiippuvuuden syntymiseen. Päihteillä saatetaan lääkitä esimerkiksi stressiä, mielenterveyden haasteita, traumoja tai diagnosoimatonta ADHD:ta.”

Päihteiden käyttö ja muut näkyvät oireet ovat siis vain jäävuoren huippu, joten nuorelta on tärkeää kysyä, mitä päihteiden käytön taustalla on.

kuvassa jäävuori ja nuorten erilaisia oireita

Vinkkejä nuorelle, vanhemmalle sekä ammattilaiselle

Hankkeen osana luotiin pysyvä sivusto Myllyhoitoyhdistyksen verkkosivuille. Sivustolta löytyy omat osiot nuorelle, vanhemmalle sekä nuorten kanssa työskentelevälle ammattilaiselle.

Päihdeterapeuttina työskentelevä ja ratkaisukeskeistä terapiaa opiskeleva Ossi Rantala on tuottanut sivuston sisällöt yhdessä kouluttaja ja työnohjaaja Mai Peltoniemen kanssa. Sivustolle ovat suunnitelleet videoita myös aiemmin päihdeterapeuttina työskennellyt yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Ekholm sekä Vapaus tuo vastuun -hankkeen ohjelmapäällikkö Mikko Cederberg ja nuorisokouluttaja Camilla Roivas.

Alustan nuorille kohdennetussa osiossa kerrotaan päihteiden käytön syistä, kuinka päihderiippuvuuden voi tunnistaa, stressistä ja sen käsittelystä sekä kuinka toimia, jos on huolissaan omasta tai kaverin päihteiden käytöstä. Osion lopussa on myös lisätuen paikkoja.

kuvassa nuori veden alla ja teksti: miksi päihteitä käytetään?

Nuorten vanhemmille suunnattu osio auttaa vanhempia pohtimaan sopivaa tapaa ottaa päihteiden käyttö puheeksi sekä omaa rooliaan vanhempana. Sivulla annetaan vinkkejä muun muassa hyvän keskusteluyhteyden luomiseksi sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseksi. Osion lopussa on myös lisätuen paikkoja.

Kaikkien nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten on hyvä valmistautua päihteiden käytöstä puhumiseen ja päihteiden käyttöön puuttumiseen. Sivulla annetaan vinkkejä hyvän keskusteluyhteyden luomiseksi, päihteiden puheeksiottoon, taustalla olevien syiden selvittämiseen sekä nuoren maailman huomioimisesta.

Sivuston ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Nina Grönlund ja sen on koodannut Metatera Games.

Sivuston jäävuoren huipulla näkyy nuorten oireita päihteiden käytöstä muihin stressitekijöihin. Jäävuoren alalaidan sukellusveneet johdattavat sivuston kävijän pinnan alle pohtimaan päihteiden käytön taustalla olevia tekijöitä. Merellinen ilme tukee hankkeen keskeistä sanomaa siitä, että on syytä tutkia mitä pinnan alta löytyy.

Syksyllä maksuttomia koulutuksia ja seminaareja ammattilaisille

Osana hanketta järjestetään koulutuksia nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille syksyllä 2021. Tavoitteena on lisätä tietoa päihdehaitoista, päihderiippuvuudesta ja nuorten kohtaamisesta sosiaali- ja terveysalan sekä muita nuoria kohtaavien ammattilaisten keskuudessa. Koulutuksia voi tilata myös koulujen, varhaiskasvatuksen tai esimerkiksi nuorisotilojen henkilöstölle.

Koulutusten sisältöinä ovat erilaiset riippuvuudet ja niistä toipuminen, puheeksiottomallit sekä traumainformoitu työote. Nuorten kohtaamista lähestytään nuorten omien vahvuuksien kautta. Koulutukset tapahtuvat asiakasorganisaatioiden tiloissa, webinaareissa, seminaareissa tai muissa tapahtumissa.

Kevään koulutuksissa huomattiin, että päihderiippuvuuksia käsittelevälle koulutukselle on suuri kysyntä etenkin lastensuojelun piirissä.

”Koin erityisen hyödylliseksi ratkaisu­keskeisen auttamisen, muutospuheen viisi avain­ominaisuutta sekä avaintekniikoita työskentelyyn. Juuri tällaisia apuja auttamiseen olen itsekin halunnut omaan työkalupakkiini.”
-koulutuksen osallistuja

Ammattilaisten palautteiden mukaan riippuvuuden syvempi ymmärtäminen on auttanut suhtautumaan päihdeongelmista kärsiviin ihmisiin ja perheisiin paremmin sekä helpottanut ongelmien ennaltaehkäisyä.

Lisääntyneen ymmärryksen avulla nuoret osataan ohjata tehokkaammin avun piiriin, jolloin saatetaan välttää rajummat ja kalliimmat toimenpiteet.

Tukea nuorille -hanke järjestää syksyllä koronatilanteen sallimissa rajoissa kaksi sote-alan ammattilaisille suunnattua seminaaria päihteitä käyttävien nuorten kohtaamisesta sekä traumainformoidusta työotteesta. Aamupalaseminaari järjestetään Helsingissä 29.10. klo 9 sekä Lahdessa 9.12. klo 9.30.

Lisätiedot ja koulutusten tilaaminen:

Erityisasiantuntija Ossi Rantala
puh. 040 018 3368
ossi.rantala@myllyhoito.fi

ossi rantalan kuva

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

Suomen alkoholipolitiikka luisuu huolestuttavaan suuntaan

Kirjoittajalta Minna Ekholm | 28.6.2024

Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta on ongelmallinen, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Minna Ekholm kannanotossaan.

Lue lisää