Siirry sisältöön

Nuoret ja kannabis? VTV-ohjelma kiersi keväällä Kuusamossa

Kuusamon alueella on noussut huoli paikallisten nuorten kannabiskokeiluista. Vapaus tuo vastuun -ohjelman nuorisokouluttaja Camilla Roivas kiersi huhtikuussa Kuusamon kouluissa keskustelemassa nuorten kanssa kannabiksesta ja riippuvuuksista.

Teimme Vapaus tuo vastuun -ohjelmassa tänä keväänä historiaa, sillä saimme tilaisuuden kiertää kouluja myös Pohjois-Suomessa. Emme ihan Lapissa asti, mutta hyvin lähellä kuitenkin. Kävimme Kuusamossa huhtikuussa viikon verran pitämässä työpajoja Rukan koululla, Nilon koululla sekä Kuusamon lukiossa.

Tavoitimme viikon aikana hieman alle 200 nuorta Kuusamon alueelta. Iloksemme nuorilta saatu palaute oli erinomaista. Palautteista kävi ilmi, että 185 nuoresta 87 % ilmoitti saaneensa lisää tietoa riippuvuuksista ja 96,7 % kertoi ymmärtävänsä nyt paremmin riippuvuuksien syntymiselle altistavia tekijöitä.

”Kouluterveyskyselyn tulosten takia puhumme myös työpajoissamme nuorten kanssa enemmän kannabiksesta.”

Kuusamossa, kuten muuallakin Suomessa, ollaan oltu huolissaan nuorten päihteiden käytöstä.

Annoin ennen Kuusamoon menoa haastattelun vierailustani Koillismaan Uutisiin. Samassa lehtijutussa nostettiin esille huoli kuusamolaisten lukiolaisten kannabiskokeiluista. Kouluterveyskyselyissä (2019) oli noussut esille, että Kuusamon lukiolaisista nuorista 11,2 % ilmoitti kokeilleensa kannabista ainakin kerran. Koko maan osalta vastaava osuus lukiolaisten kohdalla oli 14 %. Kannabiksen kokeilu on kouluterveyskyselyn mukaan lisääntynyt perusopetuksen 8.–9.-luokkalaisilla, lukiolaisilla sekä ammattikoululaisilla.

camilla luennoimassa maski päässä

Kouluterveyskyselyn tulosten takia puhumme myös ohjelmamme työpajoissa nuorten kanssa enemmän kannabiksesta. Kannabiksesta onkin tänä päivänä paljon tietoa liikkeellä netissä. Osa pohjautuu tutkittuun tietoon, mutta liikkeellä on myös paljon väärää tai virheellistä tietoa.

”On tärkeää keskustella mitä eroa on ”viihdekäyttöön” tarkoitetun kannabiksen ja kannabispohjaisten lääkevalmisteiden käytöllä.”

Kuusamossakin huomasin, että kannabiksesta keskusteltaessa nuoret olivat törmänneet yleisimpiin uskomuksiin liittyen kannabikseen. Niitä ovat esimerkiksi väitteet, että kannabis olisi turvallinen, koska se on luonnontuote tai että kannabis olisi ainakin parempi vaihtoehto kuin alkoholi.

Näinhän ei ole, sillä ei ole olemassa päihdettä, mistä ei koituisi joitain haittoja tai vaaroja. Aina on olemassa ihmisiä, kenelle päihteet eivät vain sovi, oli kyseessä sitten alkoholi tai kannabis. Ei ole myöskään olemassa mitään aukotonta vertailutaulukointia, missä eri päihteitä pysyttäisiin vertaamaan toisiinsa, sillä niiden vaikutusmekanismit vaihtelevat ja ihmisten välillä on myös yksilötason eroja.

Hankkeessamme olemme huomanneet, että on tärkeää keskustella nuorten kanssa siitä, mitä eroa on ”viihdekäyttöön” tarkoitetun kannabiksen ja kannabispohjaisten lääkevalmisteiden käytöllä. Lääkekannabisvalmisteet ovat aina valvotuissa olosuhteissa lääketehtaissa valmistettuja. Niiden pitoisuudet ovat hyvin tiedossa, eikä niiden tarkoitus ole päihdyttää. Myös tästä keskustelimme Kuusamon työpajojen aikana.

kuvassa värejä ja teksti: Kannabis puhuttaa: Tule Raatille riippuvuuksista asiantuntija Camilla Roivaksen kanssa!

Kuusamon kaupunki järjesti keskiviikkona 24.4 Teamsin kautta kaupungin asukkaille Raati-keskustelutilaisuuden. Raatin teemana olivat kannabis, paikallisten nuorten tämänhetkisen päihteiden käytön tilanne sekä tarkempi katsaus riippuvuuksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Sain kunnian toimia tilaisuuden alustajana.

Oli mukava huomata, että myös kaupunki halusi tarttua tarkemmin aiheeseen ja tarjota kuusamolaisille mahdollisuutta osallistua keskusteluun.

Kaiken kaikkiaan voinkin siis todeta, että Kuusamon reissu oli mitä onnistunein. Siitä saatiin otettua kaikki ilo irti.

Se vahvisti myös näkemystäni siitä, ettei enää ole paikkakuntia, jotka olisivat säästyneet nuorten päihteiden käyttöön liittyviltä haasteilta. Siksi on tärkeää, että ehkäisevää työtä tehdään systemaattisesti, vaikuttavasti ja valtakunnallisesti.

Seuraa ohjelman kuulumisia Instagramissa (linkki)

Vinkkaa nuorelle! Nuori, haluatko jutella riippuvuuksista, somesta tai elämästä? Soita Vapaus tuo vastuun -ohjelman nuorten päivystävään puhelimeen ma-pe klo 9.00-13.00 numeroon 044 720 4816.

Lue lisää hankkeesta: https://myllyhoitoyhdistys.fi/fi/toiminta/vapaus-tuo-vastuun/

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

”Koen sellaista yksinäisyyttä, että ei voi kuvailla” – päihderiippuvaisen läheinen jää hätänsä kanssa yksin

Kirjoittajalta Myllyhoitoyhdistys | 25.4.2024

Järjestöjen kyselyn mukaan päihteitä käyttävän läheiset jäävät helposti avun ulkopuolelle, eikä heidän tarpeitaan tunnisteta terveydenhuollossa riittävästi. Läheistenpäivänä 5. toukokuuta järjestetään päihderiippuvaisten läheisille tukitapahtumat Helsingissä ja Seinäjoella.

Lue lisää