Siirry sisältöön

Yhdistyksen hallitus esittäytyy

Myllyhoitoyhdistyksen uusi hallitus valittiin viime marraskuun syyskokouksessa vuodelle 2020. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jyrki Laineen ja varapuheenjohtajaksi Jouni Lehdon. Syyskokouksessa muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Kristiina Niskanen, Antti Loimalahti, Tiina Ranta ja Christer Schoultz.

Uusi hallitus tulee keskittymään erityisesti yhdistyksen uuden strategian jalkauttamiseen: ”Hallitus haluaa löytää aktiivisen roolin yhdistyksen tukena”, hallituksen puheenjohtaja Jyrki Laine kertoo. ”Yhdistyksen sääntöihin kirjatun tarkoituksen mukaisesti uusi strategia keskittyy myllyhoidollisen työotteen edistämiseen ja päihde‐ ja muihin haitallisiin riippuvuuksiin sairastuneiden sekä heidän läheistensä auttamiseen”, hän tarkentaa.

”Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee myllyhoidollista hoito‐, koulutus‐, tutkimus‐ ja kehittämistoimintaa. Strategia on tapa toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta, ja sen painopisteitä ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen päihdehoidon saatavuuteen, tiedotus, alan eri toimijoiden koulutus sekä tutkimus päihdehuollon toiminnasta Suomessa”, Jyrki kertoo uuden strategian toteuttamisesta.

Seuraavaksi esittelemme hallituksemme jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajana toimii toista vuotta kehitysasiantuntija Jyrki Laine, joka pyydettiin mukaan hallituksen toimintaan vuonna 2017. Hän työskentelee tällä hetkellä kehittämisen konsulttina. Jyrki on mukana yhdistyksen hallituksen toiminnassa, sillä on kiinnostunut yhdistyksen toiminnan kehittämisestä sekä toiminnasta yhteiskunnallisesti merkittävän riippuvuusilmiön parissa. Viime vuonna Jyrkin luotsaama hallitus määritteli uuden strategian yhdistykselle.

Jyrkin toiveena on, että jokainen riippuvuussairaudesta kärsivä saisi tarvitsemaansa apua ja hoitoa. ”Päihdepalveluihin tulisi olla matala kynnys, jotta pystytään tarjoamaan eri asiakasryhmille vaikuttavia hoitomuotoja. Tässä toipumiskeskeisellä hoidolla on paljon annettavaa alan kaikille toimijoille.”

Voimaa Jyrkin arkeen tuo klassinen musiikki.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin toista kertaa riippuvuuskouluttaja ja sarjayrittäjä Jouni Lehto. Jouni työskentelee omalla toiminimellään Myllyhoitoyhdistyksen työelämävalmentajana sekä on mukana mm. paljasjalkakenkiä myyvässä kaupassa.

Jounilla on omakohtainen kokemus toipuvana alkoholistina. Lähes parikymmentä vuotta raittiina ollut Jouni on työskennellyt aiemmin yhdistyksessä mm. Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikan johtajana, joten toipumiskeskeisen hoidon edistäminen on hänelle lähellä sydäntä.

”Toivoisin, että tietoisuus riippuvuudesta ilmiönä syvenisi. Voisimme välttyä vakavilta seurauksilta, jos tieto tavoittaisi ihmiset jo varhaisessa vaiheessa. Kaikkien apua tarvitsevien tulisi saada asianmukaista hoitoa”, Jouni toivoo.

Jounin arkeen voimaa tuovat perhe, vertaistuki ja kestävyysjuoksu. ”Juoksussa saa toteuttaa omaa vapauden tarvettaan”, hän kertoo hymyillen.”

Kristiina Niskanen on psykoterapeutti ja sairaanhoitaja, joka valittiin toista kertaa hallituksen jäseneksi. Tällä hetkellä Kristiina työskentelee psykoterapeuttina Riippumatta-klinikalla Helsingissä. Hänen asiakkaansa ovat erilaisista riippuvuuksista toipuvia sekä heidän läheisiään. Lisäksi Kristiina kehittää Start Over -riippuvuudenhoito-ohjelmaa sekä verkkokursseja yhdessä yhtiökumppaninsa Ossi Rantalan kanssa.

Kristiina on mukana hallituksen toiminnassa, koska haluaa omalta osaltaan olla mukana kehittämässä sekä edistämässä toipumiskeskeistä ajattelu- sekä toimintatapaa Suomessa. Hänellä on myös oma toipumiskokemus päihderiippuvuudesta toipumiskeskeisen hoidon avulla.

Kristiina toivoo, että riippuvuuksia opittaisiin tunnistamaan sekä hoitamaan kokonaisvaltaisesti. ”Riippuvuusongelmat vaikuttavat ihmisen elämän jokaiselle osa-alueelle, mutta valitettavan usein hoidamme mielenterveyttä tai fyysistä sairautta, ilman ymmärrystä riippuvuussairaudesta”, Kristiina selventää.

Kristiinan arkeen voimaa antavat mielenkiintoinen työ, kaksi ihanaa lasta, koti sekä liikuntaharrastukset.

Päihdelääketieteen erityispätevyyden omaava psykiatrian erikoislääkäri Antti Loimalahti valittiin myös toista kertaa hallituksen jäseneksi. Hän työskentelee tällä hetkellä päihdepsykiatrina Terveystalon kautta Joensuussa Siun sotessa. Antti toimii myös lääkärinä toipumiskeskeistä päihdekuntoutusta tarjoavassa Toipumo oy:ssä, jossa on myös hallituksen jäsen ja osakas.

Antti on toipuva alkoholisti ja addikti, joka on ollut raittiina ja puhtaana vuodesta 1992. Hän on ollut paljon esillä mediassa oman toipumiskokemuksen kautta sekä lääkärin roolissa. Antista on tärkeää puhua myös omasta toipumiskokemuksestaan riippuvuuteen sairastuneiden aseman parantamiseksi. ”Kun tullaan esiin omilla kasvoilla, voidaan välittää viestiä siitä, että toipuminen on mahdollista”, hän täsmentää. Antti muistuttaa, että vertaistukea ja ammattilaisuutta ei pitäisi nähdä toisensa vihollisina, vaan toisiaan täydentävinä yhteistyökumppaneina.

Antti on mukana hallitustoiminnassa, sillä Myllyhoitoyhdistys on perinteinen vahva toimija, joka haluaa hänen tapaansa olla mukana edistämässä toipumiskeskeisen päihdehoidon asemaa suomessa.

”Ei saa olla mitä tahansa päihdehoitoa, vaan hoidon sisältöjä tulee kehittää parempaan suuntaan. Päihdehoitoa tarvitaan laajalla skaalalla: valistusta, ennaltaehkäisyä, haittoja vähentävää sekä toipumiskeskeistä. Tällä hetkellä toipumiskeskeinen hoito on valitettavasti aliedustettua systeemissä”, hän kuvailee sitä, kuinka kehittäisi päihdehoitoa tällä hetkellä.

Antti saa voimaa arkeensa NA- ja AA-ryhmissä käymisestä, perheensä kanssa vietetystä ajasta, avantouinnista sekä lenkkeilystä.

Myös Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluissa erityissuunnittelijana työskentelevä Tiina Ranta valittiin hallitukseen toista kertaa. Tiina on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK) ja lähihoitaja. Hän on myös äiti, isoäiti ja yhdistysaktiivi.

Riippuvuudet ovat koskettaneet Tiinaa sekä oman työn, että läheiskokemuksen kautta. Erityisen tärkeäksi hän näkee mielenterveys- ja päihdetyössä vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyön ammattilaisten kanssa . ”Parhaaseen lopputulokseen päästään jaetun asiantuntijuuden ja yhteiskehittämisen avulla”.

Myllyhoitoyhdistyksen hallituksessa mukana oleminen merkitsee hänelle mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tiina toivoo, että tulevaisuudessa päihdehoito olisi valtakunnallisesti tasa-arvoista ja tasalaatuista.

Tiinan arkea piristävät lapsenlapsi, perhe ja ystävät sekä liikuntaharrastukset kuntosali, spinning ja jooga.


Hallituksen uusi jäsen Christer Schoultz on viisilapsisen uusioperheen isä, hallitusammattilainen, start-up-työskentelijä sekä raitis alkoholisti. Christer istuu mm. Kantamo Oy:n ja Vöner Oy:n hallituksissa. Hän vierailee tällä hetkellä myös kouluissa kertomassa oppilaille alkoholismista, riippuvuuksista ja omasta kokemuksestaan.

Christer haki yhdistyksen hallitukseen, sillä hän haluaa vaikuttaa ylätasolla auttaakseen ihmisiä. Hän näkee Myllyhoitoyhdistyksen parhaimpana vaikutuskanavana lisätä tietoisuutta ja osaamista riippuvuuksiin liittyen, sillä yhdistys on tehnyt paljon työtä toipumiskeskeisyyden parissa vuosikymmenten ajan.

”Satsaus toipumiseen tavoitteleva päihdehoitoon on investointi - eikä kustannus - joka tulee moninkertaisesti takaisin rahana sekä inhimillisenä pääomana”, Christer painottaa.

Virtaa ja hullunkurisia tapahtumia Christer saa arkeensa lastensa kautta.

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

Suomen alkoholipolitiikka luisuu huolestuttavaan suuntaan

Kirjoittajalta Minna Ekholm | 28.6.2024

Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta on ongelmallinen, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Minna Ekholm kannanotossaan.

Lue lisää